قبل از سامانه های آیهان بی نظمی اطلاعات و نداشتن آمار، وابستگی به افراد، عدم وجود یک پایگاه داده یکپارچه از کسب و کارتان و نداشتن تصویر روشن از روند توانمندی سازمان شما باعث می شود که شما شب‌ها در آرامش نخوابید! بعد از استفاده از سامانه های آیهان نظم و سرعت در پیگیری‌ها، عدم وابستگی به افراد، جذب و نگهداشت مشتریان بیشتر، در کنترل بودن واحد‌های سازمان توسط شما و دیدن آنچه که به شما کمک می کند تا سازمان شما رشد کند باعث خواهد شد شما شب‌ها آسوده بخوابید.


احسان آزاد

تحلیگر پایگاه داده
برنامه نویس PHP MVC
متخصص امنیت نرم افزارهای تحت وب

مدیرعامل
no avatar-13 no payamresan-background-main

ایمان فتاحی

Nodejs,AngularJS
برنامه نویس PHP MVC
برنامه نویس اپلیکیشن موبایل

برنامه نویس ارشد
no avatar-13 no payamresan-background-main

هادی هاشمی

تحلیگر پایگاه داده
VueJS,Nodejs
Sql Server,Postgres

برنامه تویس ارشد
no avatar-13 no payamresan-background-main
0 0 0 0 4 6